Защо да избера Про Брокер?

В дейността си изхождаме преди всичко от Вашите нужди, помагаме Ви да идентифицирате рисковете, съобразяваме се с предпочитанията и финансовите Ви възможности, предлагаме Ви да избирате, но и се осмеляваме да посочим по-доброто решение.

Основни принципи на Про Брокер при работа с клиенти:

 • Личен подход
 • Пълно съдействие през целия срок на застраховката

Продукти и услуги

Застрахователни продукти, които предлагаме

 • Автомобилни Застраховки
 • Имущество
 • Финансов риск и отговорности
 • Живот и злополука
 • Карго
 • Селскостопански застраховки

Услуги

 • Застраховане

  1. Предварително проучване на пазара на застрахователните продукти, техните цени и ликвидационни условия, надеждността на компаниите, бързината на плащане на обезщетения и другите съпътствуващи фактори. Представяне на резултата от проучването пред клиента. Възоснова на проучването брокерът прави предложение пред своя клиент в кое застрахователно дружество да сключи застраховката. Дори и клиентът да не се съгласи и да избере друга компания, брокерът се съобразява с неговата воля и сключва застраховката.
  2. Поддържане на застраховката. Брокерът осъществява периодична връзка със застрахователната компания, следи за спазването на падежите на вноските, следи, дали междувременно в работата на компанията не са се появили отрицателни тенденции и потенциални опасности, за които своевременно информира клиента. Ако опасността е реална, брокерът съветва клиента си да прекрати застраховката в конкретната компания било веднага, било като не я поднови след изтичането й и организира застраховането на интересите в друго дружество.
 • Ликвидация

  1. Заявяване на настъпило застрахователно събитие с интерес на клиента пред застрахователната компания, събиране и представяне на изискуемите по договора доказателства. Поддържане на непосредствен контакт с ликвидационното звено на компанията, като клиентът се освобождава от тези грижи и главоболия. При изрично упълномощаване и изградено доверие брокерът може да получи обезщетението от името на клиента си и да му го предаде.
  2. Като правило брокерът извършва извънсъдебната ликвидация безплатно за своя клиент, тъй като тя е логично следствие от застраховането.

Предимства на застраховането при нас

 • Предоставяме на клиента възможност за избор на оптимални условия като договаряме оферти с няколко различни компании и анализираме техните детайли;
 • Грижата за спазването на падежите е наша – всеки клиент получава информация за предстоящи вноски лично и може да извърши плащането в удобно за него време;
 • Заедно с клиента подготвяме и окомплектоваме всички необходими документи при сключване на полица и ликвидация на щети;
 • Оказваме пълно съдействие при завеждане на претенции за обезщетения и бързото отремонтиране на увреденото имущество;
 • Спестяваме Ви време и средства – можете да сключите своята застраховка при най-добри финансови условия без да напускате работното си място;

Партньори


За нас

ПроБрокер ООД е застрахователен брокер, лицензиран от КФН. Дружеството е регистрирано през 2007г, а името ПроБрокер получава през 2011г. От тогава успешно развива дейността си изцяло на вътрешния пазар на РБ. Брокерът е субект, комуто клиентите са възложили цялостната защита на застрахователните си интереси пред застрахователните компании. ПроБрокер не е служител на някоя застрахователна компания и не Ви убеждава, че нейната оферта е най-добра. НАПРОТИВ, помага Ви да изберете най-изгодната оферта, предлагана на пазара. Екипът на ПроБрокер ООД е специализиран главно в автомобилното застраховане, но успешно работи със своите клиенти по имуществено застраховане, живот и злополука, карго и др.


Свържете се с нас

Ако желаете можете да ни изпратите e-mail.

За да изпратите Вашето съобщение, трябва да попълните задължителните полета!

OK.